MAD CAT – nowy bezalkoholowy napój energetyczny stworzony na bazie naturalnych składników. Producentem jest polska firma NATURIO. “Wewnątrz każdej niewielkiej butelki znajduje się ładunek energii, który daje moc i siłę, niezbędną do pokonywania codziennych wyzwań. ” To właśnie stało się inspiracją w projektowaniu etykiety MAD CAT.

PROEKT: projektowanie etykiety MAD CAT
ZROBIONE: design etykiety, nowy obraz wizualny produktu
KLIENT: Naturio Sp.z.o.o., Polska

MAD CAT –  новый энергетический безалкогольный напиток польской компании NATURIO, созданный на основе натуральных компонентов. “Внутри каждой небольшой бутылки содержится заряд энергии, который дает силу и выносливость для решения поставленных задач”, этот посыл и стал отправной точкой в разработке дизайна этикетки MAD CAT.

ПРОЕКТ: разработка дизайна MAD CAT
СДЕЛАНО: дизайн этикетки, новый образ продукта
КЛИЕНТ: Naturio Sp. z. o. o., Польша

Projektowanie etykiety MAD CAT sketch
projektowanie etykiety MAD CAT logo

Ostatnio na rynku pojawiło się sporo napoii energetycznych, dedykowanych różnym grupom klientów. Praktycznie wszystkie one mają podobny skład. Energetyk MAD Cat różni się od swoich konkurentów tym, że jego podstawowym składnikiem jest naturalny sok jabłkowy oraz brakiem tauryny. Połączenie kofeiny i guarany stwarza efekt ”przebudzenia” i pomaga pokonać zmęczenie i senność. Głównym pomysłem w procesie projektowania etykiety było pokazanie, że MAD CAT jest przeznaczony dla ludzi którzy prowadzą aktywny tryb życia, podejmują śmiałe decyzje, stawiają sobie ambitne cele, nie szczędząc sił I środków na ich realizację.

 

Последнее время на рынке появилось большое количество энергетических напитков на любой вкус. Практически все они имеют похожий состав. Энергетик MAD CAT отличается от остальных тем, что основным ингредиентом является натуральный яблочный сок и отсутствие таурина. Сочетание кофеина и экстракта гуараны создают эффект “пробуждения” и помогают побороть усталость и сонливость. Основной идеей при разработке этикетки энергетического напитка было показать, что MAD CAT предназначен для людей, которые ведут активный образ жизни, совершают смелые поступки и для достижения поставленных целей готовы на многое.

Projektowanie etykiety MADCAT poster-1

Case Study

Zadanie:

– stworzyć dla nowej marki współczesny design i zapadający w pamięć obraz wizualny;
– stworzyć projekt etykiety, tak, żeby jej obraz graficzny wyróżniał się wśród konkurentów i przekazywał konsumentowi idee twórców produktu

Задача:

– создать для новой торговой марки современный дизайн и запоминающийся визуальный образ;
– разработать дизайн этикетки для энергетического напитка, чтобы графический образ выделялся среди конкурентов и доносил до потребителя основное сообщение продукта.

Decyzja:

“MAD CAT” w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza «szalony kot». Przy projektowanie etykiety należało odzwierciedlić character nazwy. Główny element graficzny to stylizowane czerwone ślady pazurów kota. Taki trochę agresywny akcent obrazowo podkreśla osobliwość napoju energetycznego. Kolorystyka jest dość powściągliwa. Połączenie czerwonego i czarnego pozwoliło nadać etykiecie ekspresyjny i szalony charakter, co odpowiada nazwie MAD CAT. “Bądź śmiały w swoich działaniach, bądź trochę szalony”.

Решение:

“MAD CAT” в переводе с английского означает “безумный кот”. Мы разработали дизайн этикетки отталкиваясь от характера самого названия. Основным графическим элементом стали стилизованные красные следы от когтей кота. Такой немного агрессивный акцент наглядно подчеркивает особенность энергетического напитка. Цветовое решение довольно сдержанное. Сочетание красного и черного позволило придать этикетке экспрессивный и безумный характер, что соответствует названию MAD CAT. “Будь смелым в своих поступках, будь немного “безумным”.

Projektowanie etykiety MAD CAT poster-2